Εταιρεία

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:360 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΑΦΜ:801723299
ΓΕΜΗ:162191927000
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΕΤΣΟΦΑ 5 – TK 71409 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:5.000,00 €
ΕΤΑΙΡΟΣ:ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ισολογισμοί

systasiΛήψη