10 συμβουλές για την επιτυχημένη διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων

Διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων

Διαχείριση βραχυχρόνιων μισθώσεων Εάν σκέφτεστε να ασχοληθείτε με την βραχυχρόνια μίσθωση του χώρου σας υπάρχουν στις μέρες μας δεκάδες πλατφόρμες προβολής και προώθησης του χώρου σας. Τα τελευταία χρόνια η βραχυχρόνια ενοικίαση ακινήτων ήταν σε αυξητική πορεία. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή είχε η ραγδαία ανάπτυξη της Airbnb. Δεκάδες εταιρείες διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων και χιλιάδες ιδιοκτήτες […]

Short-Term Rentals and Villas Management

villa management

In order to maximize your profits, you should look into short-term rentals and villas management. In some countries, short-term rental properties have high guest turnover, and it’s essential to provide guests with a high-quality experience. However, this type of property management can be challenging. For example, there are many rules and regulations regarding price parity […]

Τι κάνει μια εταιρεία διαχείρισης Airbnb;

Τι κάνει μια εταιρεία διαχείρισης Airbnb;

Αναρωτιέστε τι κάνει μια εταιρεία διαχείρισης Airbnb; Η συνεργασία με μία εταιρεία διαχείρισης Airbnb θα σας προσφέρει ηρεμία και σιγουριά! Θα είναι δίπλα σας για το χειρισμό όλων των νομικών λεπτομερειών, όπως η πληρωμή φόρων, η φροντίδα των λογαριασμών. Επίσης, θα βοηθήσει στην παγκόσμια προβολή του ακινήτου σας, την διαχείριση των κρατήσεων, την επικοινωνία με […]

What does an Airbnb management company do?

What does an Airbnb management company do?

Wondering what an Airbnb management company does? Working with an Airbnb management company will give you peace of mind and confidence! They will be by your side handling all the legal details like paying taxes, and taking care of accounts. It will also help in the global promotion of your property, the management of reservations, […]

What are Digital Nomads?

Digital Nomad Travel Destination Blog 1200 x 675 px

Digital nomads are professionals – employees who choose to work in locations regardless of location and explore the world at the same time, instead of being permanently in an office at a specific location. Many who choose this way of working are mostly programmers, virtual assistants, digital marketers, teachers and graphic designers – but in […]

Τι είναι οι Digital Nomads;

Digital Nomads

Οι ψηφιακοί νομάδες είναι επαγγελματίες – εργαζόμενοι που επιλέγουν να εργάζονται σε μέρη ανεξάρτητα από την τοποθεσία και να εξερευνούν τον κόσμο ταυτόχρονα, αντί να βρίσκονται μόνιμα σε ένα γραφείο σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Πολλοί που επιλέγουν αυτόν τον τρόπο εργασίας είναι κυρίως προγραμματιστές, εικονικοί βοηθοί, ψηφιακοί έμποροι, καθηγητές και σχεδιαστές γραφικών – αλλά στην […]